عملیات حرارتی و یا به عبارتی دیگر ایجینگ پروفیل آلومینیوم جهت افزایش استحکام و مقاومت سطوح انجام می شود و سختی یکنواختی را در آن ها به وجود می آورد. انجام چنین عملیات های حرارتی را باید برای انواع مختلف آلیاژ ها انجام داد تا سختی و مقاومت مطلوب حاصل شود.

چگونگی انجام عملیات حرارتی در کوره ایجینگ

قرار گیری در داخل کوره:

در واقع این مرحله از کار به این صورت است که پروفیل ها را پس از برش کاری و ساخت آن ها در اندازه و سایز دلخواه، به داخل کوره ها منتقل می کنند تا سختی و مقاومت آن ها به میزان مد نظر بالا برود.

کاهش دمای به وجود آمده در سطح:

در این کوره ها دما را تا میزانی دلخواه بالا می برند تا نتیجه مطلوب حاصل شود. دمای بالای ایجاد شده که به دلیل قرار گیری در داخل کوره حاصل شده است، باید در طی یک مدت زمان کاهش یابد و به عبارتی دیگر سطح مقطع به خوبی سرد شود.

قالب وردپرس